V aktuálních výzvách jsou dotace na fotovoltaiku už jen do 30.11.2022.

Dotační management

Využijte konzultaci projektu zdarma a informujte se o možnosti získat dotaci. Poskytujeme Vám poradenství v programech OP PIK, OP TAK, OPZ, SZIF, Národní plán obnovy, Nová zelená úsporám. Budeme Vám nápomocni v průběhu celé realizace projektu, a to od jeho přípravy žádosti o dotaci až po připsání podpory na Vás účet. I poté zajištujeme administraci projektu v době jeho udržitelnosti.

Co nabízíme:

Dotační audit

Našim cílem je shromáždit nezbytná data a informace o Vaší společnosti tak, aby Vaše žádost o dotaci měla co možná nejvyšší pravděpodobnost úspěchu - tj. schválení projektu.

Na základě dotačního auditu Vám poradíme, jaké dotace jsou pro váš podnik nejvhodnější, jaké jsou podmínky pro získání dotací, co budete k žádosti potřebovat a čemu se vyvarovat.

Zpracování žádosti o dotaci

Základem žádosti o dotaci je správně zpracovaná studie proveditelnosti. Pomůžeme s administrací potřebných příloh a jejich následné nahrání do internetové aplikace. Spolupracujeme při řešení nedostatků v době od předložení žádosti do ukončení schvalovacího procesu.

Administrace projektu

Účetnictví

V rámci administrace projektu Vám zajistíme:

Administrace výběrových řízení

Alfou a omegou celého dotačního projektu je správný výběr dodavatele na dodávky či služby.

Poskytujeme:

Asistence při kontrolách

Tato činnost zahrnuje poradenství a konzultace při kontrolách v místě realizace ze strany poskytovatele dotace. Postaráme se o komunikaci s kontrolními orgány a pomůžeme s vyřízením připomínek a nedostatků.

Kde nás najdete

ŠEDOVÁ s.r.o.
Perucká 2522/1 / Praha 2 120 00

PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI:
Budovatelská 872/51 / Rohatec 696 01

Volejte zdarma na zákaznickou linku
800 99 77 99
Volat můžete každý den od 7 do 15 hodin.