V aktuálních výzvách jsou dotace na fotovoltaiku už jen do 30.11.2022.

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

 • Dotace na investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby

K čemu je dotace určena?

 • Investice pro živočišnou výrobu
 • Investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 • nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
 • nádrže na zadržení srážkových vod ze střech zemědělských budov
 • retenční nádrže – výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce
 • Mobilní oplocení

Datum podání žádosti

 • Program je nyní v přípravě, jedná se o předběžné informace.
 • Vyhlášení plánováno na říjen 2024.
 • Podávání projektů plánováno na listopad 2024.

Výše dotace

 • Výše dotace: 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace + 10 % pro mladé zemědělce nebo ekologické zemědělce
 • Min. výše výdajů 250 000,- Kč , max. výše výdajů 2 000 000,- Kč

Dotace je určena pro

 • Zemědělského podnikatele, tzn. fyzickou nebo právnickou osobu, která podniká v zemědělské výrobě
 • Skupina zemědělců, tj. korporace, jejímiž členy jsou výhradně zemědělští prvovýrobci a předmětem její činností je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÉHO ZEMĚDĚLCE

 • Vyhlášení plánováno na říjen 2024.
 • Podávání projektů plánováno na listopad 2024.

Dotace na zemědělské stavby a technologie pro živočišnou či neživočišnou výrobu, nákup půdy, hospodářských zvířat a krmiv apod.

Podmínky dotace

 • Program je určen pro všechny mladé zemědělce ve věku 18-40 let včetně
 • Je požadována minimální zemědělská kvalifikace
 • Nesmí být evidovaný v ESP dříve než 24 měsíců před podáním žádosti
 • Určeno pro mikro a malé podniky

Datum podání žádosti:

 • Program je nyní v přípravě, jedná se o předběžné informace.
 • Vyhlášení plánováno na říjen 2024.
 • Podávání projektů plánováno na listopad 2024.

Výše dotace

Základní sazba dotace 1,5 mil. Kč

Dotace je určena

 • Zemědělské stavby a technologie pro živočišnou, rostlinnou výrobu a školkařskou produkci.
 • Pořízení mobilních strojů sloužících zemědělské prvovýrobě.
 • Nákup zemědělských nemovitostí vč. půdy, hospodářských zvířat a krmiv, sadby a osiva pro přímou spotřebu podniku, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu podniku.

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

 • Pořízení vybavení a infrastruktury pro zpracovatelské podniky

K čemu je dotace určena?

 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů
 • Podpora uvádění výrobků na trh
 • Umožňuje využití moderní technologie
 • Výstavba a rekonstrukce staveb

Datum podání žádosti

 • Program je nyní v přípravě, jedná se o předběžné informace.
 • Vyhlášení plánováno na říjen 2024.
 • Podávání projektů plánováno na listopad 2024.

Výše dotace

 • Alokace 30 % (pozn.: u mladého zemědělce a pro mikro a makro podniky +10%)
 • Minimální výše výdajů 100tis. maximální výše 30mil.

Dotace je určena pro

 • Mikropodniky, malé a střední podniky podnikající v zemědělské výrobě, výrobě potravin nebo krmiv

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat

776 771 638 (8.00 – 16.30 hod)

Chci nezávaznou konzultaci

ŠEDOVÁ s.r.o.
Perucká 2522/1 / Praha 2 120 00

PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI:
Budovatelská 872/51 / Rohatec 696 01