V aktuálních výzvách jsou dotace na fotovoltaiku už jen do 30.11.2022.

Plánované výzvy

MARKETING - Výzva I (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU)

Plánované datum vyhlášení 29. 5. 2023

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu 19. 6. 2023

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 10. 2023

Kdo může čerpat

  • malé a střední podniky do 249 zaměstnanců

Na co lze dotaci použít

Dotaci lze využít na náklady spojené s účastí na zahraničním veletrhu či výstavě, zejména pak na:

  • pronájem výstavní plochy a stánku (pronájem, zařízení, grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, zařízení stánku (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž)
  • dopravu vystavovaných exponátů
  • tvorbu propagačních materiálů
  • povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku, parkovné, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění

Kolik může projekt získat

  • do výše 50 % ze způsobilých výdajů

TECHNOLOGIE PRO MAS_cLLd VÝZVA I. (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU)

Plánované datum vyhlášení 3. 4. 2023

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu 1. 5. 2023

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 10. 2023

Kdo může čerpat

  • malé a střední podniky

Na co lze dotaci použít

Na technologie a vybavení za účelem propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu:

  • Pořízení nových technologií, které musí být propojeny se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS).  
  • Dotace je zaměřena na integraci technologií a informačních systémů, především plánování a řízení výroby, zásob, nákupů, prodeje, financí, personalistiky atd. 

Kolik může projekt získat

  • do výše 45 % ze způsobilých výdajů

Kde nás najdete

ŠEDOVÁ s.r.o.
Perucká 2522/1 / Praha 2 120 00

PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI:
Budovatelská 872/51 / Rohatec 696 01

Volejte zdarma na zákaznickou linku
800 99 77 99
Volat můžete každý den od 7 do 15 hodin.