V aktuálních výzvách jsou dotace na fotovoltaiku už jen do 30.11.2022.

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)

Nová etapa od září 2023

Program: RODINNÉ DOMY - OPRAV DŮM PO BABIČCE

Příjem žádostí: 26. 9. 2023

Konec příjmu žádostí: 30. 6. 2025

Hlavní oblasti a výše podpory:

 • Povinně - Komplexní optimální doporučené zateplení rodinného domu, případně rekreační chaty či chalupy používané k trvalému bydlení
 • Fakultativně - Venkovní stínící technika jako součást komplexního zateplení

Maximální výše podpory na zateplení je jeden milion korun bez započtení bonusů.

Další podporovaná opatření a výše dotace:

 • Výměna hlavního zdroje tepla za tepelné čerpadlo, za kotle a kamna na biomasu
  • Kotel na biomasu: 80–100 tisíc korun
  • Kamna na biomasu: 45 tisíc korun
  • Tepelné čerpadlo: 60–140 tisíc korun
 • Napojení na dálkové teplo: 40 tisíc korun
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Solární kolektory: 45–60 tisíc korun
  • Tepelné čerpadlo či fotovoltaika pro ohřev vody: 45 tisíc korun
  • Fotovoltaika obecně: od 60 tisíc korun výše
 • Řízené větrání s rekuperací: 105 tisíc korun
 • Využití tepla z odpadní vody: 5–50 tisíc korun
 • Zelená střecha: 800–1000 korun na metr čtvereční
 • Využití dešťové a odpadní vody: 23,5–105 tisíc korun
 • Dobíjecí stanice pro elektromobily: 15 tisíc korun

Základní podpora bez bonusů je u každého opatření omezená vždy na 50 % uznatelných nákladů.

Na opatření, která se lidé chystají teprve provést, získají v rámci programu peníze zálohově předem.

O dotaci lze žádat i zpětně za předpokladu, že opatření byla realizována a uhrazena po 1. 1 2021 (včetně záloh).

Bonusy:

 • Vybraná hospodářsky a sociálně ohrožená území: 10 %
 • Kombinace: 10 tisíc korun za druhé a každé další opatření
 • Environmentálně šetrné řešení: 300 korun za bod, nejvýše 30 tisíc korun
 • Rodina s nezaopatřeným dítětem: 25–50 tisíc korun za každé dítě
  • Rodiny, jež získají dotaci a zároveň využijí zvýhodněný úvěr stavební spořitelny, budou moci žádat i dodatečně o bonus za další narozené dítě, a to až do roku 2030
  • Zvýhodněný úvěr nabídnou stavební spořitelny v průběhu roku 2024

Kdo může dotaci získat:

 • Žadatel musí být vlastníkem daného rodinného domu či rekreačního objektu využívaného k trvalému bydlení na území ČR.
 • Žadatel a všichni členové domácnosti musí mít v dané nemovitosti trvalý pobyt a využívat ji k trvalému bydlení po dobu 10 let od dokončení projektu (neplatí pro nezletilé, kteří se mezitím osamostatní).
 • Žadatel musí být zletilý a ekonomicky aktivní fyzická osoba - zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti či rodiče na mateřské dovolené.
 • Žadatel a nikdo z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit jinou nemovitost, ani podíl v ní, ani byt nebo podíl v bytovém družstvu.
 • Žadatel nesmí mít pohledávky u finančního úřadu, ČSSZ či jiného úřadu statní správy.

Další podmínky dotace:

 • Podmínky se vztahují na starší budovy s pevnými základy, u nichž majitelé podali žádost o stavební povolení nebo ohlášení před 1. 7. 2013.
 • Opatření v oblasti Zateplení nesmí být dokončeno před 17. 7. 2023.
 • Lze žádat i na nový dům, postavený na místě staršího, kvůli nové výstavbě bezprostředně zbouraného, domu či chaty, a při této podmínce také na nový rekreační objekt (s povinností trvalého pobytu).
 • Instalace podporovaných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem, který má veškerá zákonná oprávnění.
 • Lze žádat i pro památkově chráněné budovy.
 • Všechny uplatňované realizační výdaje musí být prokazatelně zaplaceny ze strany žadatele nebo jiného spoluvlastníka domu, stejně tak všechny faktury musí být vystaveny na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka domu.
 • Při požadavku na vyplacení zálohy (oblast Zateplení) před realizací opatření je povinností žadatele zřízení bankovního účtu pouze pro tuto dotaci před podáním žádosti, účet nebude užíván k jiným účelům, než k přijetí dotace a úhradám výdajů souvisejících s realizací opatření, nesmí na něm probíhat žádné jiné transakce.

Chci nezávaznou konzultaci

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)

Nová etapa od září 2023

Program: RODINNÉ DOMY - STANDARD

Příjem žádostí: 26. 9. 2023

Konec příjmu žádostí: 30. 6. 2025

Hlavní oblasti a výše podpory:

 • Celkové i dílčí zateplení rodinného domu (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří) případně rekreační chaty či chalupy používané k trvalému bydlení: až 950 tisíc korun
 • Novostavba nebo nákup nového rodinného domu (Pasiv+): 535 tisíc korun
 • Výměna hlavního zdroje tepla za tepelné čerpadlo, za kotle a kamna na biomasu
  • Kotel na biomasu: 80–100 tisíc korun
  • Kamna na biomasu: 45 tisíc korun
  • Tepelné čerpadlo: 60–140 tisíc korun
 • Napojení na dálkové teplo: 40 tisíc korun
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Solární kolektory: 45–60 tisíc korun
  • Tepelné čerpadlo či fotovoltaika pro ohřev vody: 45 tisíc korun
  • Fotovoltaika obecně: až 200 tisíc korun
 • Řízené větrání s rekuperací: 105 tisíc korun
 • Využití tepla z odpadní vody (pouze v kombinaci): 5–50 tisíc korun
 • Zelená střecha (pouze v kombinaci): 800–1000 korun na metr čtvereční
 • Využití dešťové a odpadní vody (pouze v kombinaci): 27–105 tisíc korun
 • Dobíjecí stanice pro elektromobily (pouze v kombinaci): 15 tisíc korun

Základní podpora bez bonusů je u každého opatření omezená vždy na 50 % uznatelných nákladů.

O dotaci lze žádat i zpětně za předpokladu, že opatření byla realizována a uhrazena po 1. 1 2021 (včetně záloh).

Je poskytována jednorázová podpora po ukončení realizace opatření.

Bonusy:

 • Vybraná hospodářsky a sociálně ohrožená území: 10 %
 • Kombinace: 10 tisíc korun za druhé a každé další opatření
 • Environmentálně šetrné řešení: 300 korun za bod, nejvýše 30 tisíc korun

Kdo může dotaci získat:

 • Program podporuje zletilé fyzické osoby, právnické osoby a obce.
 • Žadatel musí být vlastníkem daného rodinného domu či rekreačního objektu využívaného k trvalému bydlení, stavitelem či nabyvatelem nemovitosti na území ČR.

Další podmínky dotace:

 • Nemovitost musí sloužit k trvalému obývání.
 • Dotaci lze použít na více nemovitostí, dotace je vázána na evidenční číslo, nikoliv na osobu.
 • Podmínky se vztahují na starší budovy s pevnými základy, u nichž majitelé podali žádost o stavební povolení nebo ohlášení před 1. 7. 2013.
 • Lze žádat i na nový dům, postavený na místě staršího, kvůli nové výstavbě bezprostředně zbouraného domu či chaty (s podmínkou trvalého pobytu).
 • Lze žádat i pro památkově chráněné budovy.
 • Instalace podporovaných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem, který má veškerá zákonná oprávnění.
 • Všechny uplatňované realizační výdaje musí být prokazatelně zaplaceny ze strany žadatele nebo jiného spoluvlastníka domu, stejně tak všechny faktury musí být vystaveny na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka domu.

Chci nezávaznou konzultaci

 

MARKETING - VÝZVA I. (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU)

Upozornění pro žadatele:

Navýšení alokace výzvy Marketing – výzva I.

Z důvodu velkého zájmu žadatelů se ŘO OP TAK rozhodl navýšit alokaci výzvy.

Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku původní požadované dotace v přijatých žádostech o podporu tj. 500 mil. Kč, nejpozději však 30. 10. 2023.

Datum vyhlášení: 29. 5. 2023

Příjem žádostí o podporu: 19. 6. 2023 – 30. 10. 2023

Ukončení fyzické realizace: max. do 31. 12. 2025

Účast na zahraničních výstavách a veletrzích: max. 5 akcí v projektu

Kdo může čerpat

 • malé a střední podniky do 249 zaměstnanců
 • celé území ČR, mimo Prahy

Kolik může projekt získat

 • do výše 50 % ze způsobilých výdajů
 • 200.000 – 2.450.000 Kč na projekt

Na co lze dotaci použít

Dotaci lze využít na náklady spojené s účastí na zahraničním veletrhu či výstavě, zejména pak na:

 • pronájem výstavní plochy a stánku (pronájem, zařízení, grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, zařízení stánku (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž)
 • dopravu vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět
 • marketingové propagační materiály (letáky, plakáty, brožury, prospekty, video apod.), s výjimkou reklamních předmětů (propisky, hrnečky apod.)
 • povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a další související služby spojené s provozem stánku, parkovné, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění

Chci nezávaznou konzultaci

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat

776 771 638 (8.00 – 16.30 hod)

Chci nezávaznou konzultaci

ŠEDOVÁ s.r.o.
Perucká 2522/1 / Praha 2 120 00

PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI:
Budovatelská 872/51 / Rohatec 696 01